SODES Kapanış Toplantısı Yapıldı

105

“Adana İlinde Kadınlara Yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Bilinç Yükseltme Eğitimi Projesi” projenin tamamlanması ile birlikte kapanış toplantısı yapıldı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte proje sonucu elde edilen bulgular hakkında bilgi verildi.

Proje koordinatörlüğünü ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Kantar Davran’ın yaptığı projede, Adana Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/ŞÖNİM, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve Çukurova Belediyesi ile AKDAM paydaş olarak yer alıyor. Projenin kapanış toplantısına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Adana Valiliği SODES Proje Uzmanı Gülay Düzgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adana İl Müdürü ve SODES Birim Sorumlusu Remzi Özdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/ŞÖNİM Müdürü Kamuran Yerden, AKDAM’dan Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye temsilcileri ve projede aktif rol alan öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel’in açılış konuşması ile başladı. Yapılan her projenin çok değerli çalışmalar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tükel, sosyal sorumluluk içeren projeleri ayrıca önemsediklerini söyledi. Bilim insanlarının topluma karşı sorumlulukları olduğunu bildiren Prof. Dr. Tükel, konuşmasında projeyi gerçekleştirenleri kutladığını belirtti.

Ardından da, Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen projeyi Çukurova Üniversitesi adına yürüten Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Kantar Davran kürsüye geldi.  Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Davran, kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalıkların artırılması amacıyla başlatılan proje sayesinde önemli verilere ulaşıldığını ifade ederek şunları söyledi;

“Projede aile içi şiddettin önüne geçebilmek için Adana nüfusunun yaklaşık %78,7’sini oluşturan Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde yaşayan 15 yaş ve üstü kadınlar ile erkeklere şiddet/toplumsal cinsiyet konularında bilinç yükseltme eğitimi verildi. ‘Toplumsal Boyutuyla Şiddet’, ‘Aile İçi İletişim ve Şiddeti Önleyici Davranışlar’, ‘Hukuksal Boyutuyla Şiddet’, ‘Şiddete İlişkin Çözüm Yolları’ başlıklı eğitimler Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Dr. Olcay Karacan, Arş. Grv. Püren Veziroğlu ve AKDAM’dan Avukat Muhal İkikardeş tarafından verildi. 12 ay süren proje çerçevesinde dört ayrı belediyeden 180’i kadın, 47’si erkek olmak üzere toplam 227 kişiye şiddet farkındalığı eğitimi verildi.”

Projedeki katılımcıların demografik yapısı hakkında da bilgi aktaran Doç. Dr. Davran, eğitim öncesi ölçülen bilgi düzeyleri ile eğitim sonrası bilgi düzeyleri konusunda önemli farkındalık elde edildiğini ve bunun istatiksel olarak açıklanabildiğini belirtti. Farkındalık ölçümlerinin tüm şiddet değerleri için pozitif çıktığını bildiren Doç. Dr. Davran, şiddet olgusunun gelir ve eğitim değişkeninden bağımsız olup, toplumsal cinsiyet faktörünün şiddet olgusunun temel değişkeni olduğunun saptandığını; şiddeti önlemek için de kadınlara yasal güç, bilgi gücü ve ekonomik güç kazandırılması gerektiğini belirtti.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere http://sodesadanaaileicisiddet.com/ adresinden ulaşılabileceğini belirten Doç. Dr. Davran, gerekli eğitim materyallerinin de sayfaya yüklendiğini söyledi. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.