Mersin’in Bir Asırlık Sembolü: Tüccar Kulübü

197

Kaç yıldır bu kulübün başındasınız?

6 yıl Mersin Tüccar Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Gerek yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gerekse de kulüp üyelerinin isteğiyle Ocak 2018’de yapılan genel kurulda başkanlık görevini üstlendim. Bana bu görevi layık gören tüm üyelerimiz için yönetim kurulumuz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.  

Mersin Tüccar Kulübü 11 Ağustos 1927 yılında kurulmuştur. Misyomuz ise laik, çağdaş, demokrat Türkiye Cumhuriyeti’nde baloların yapıldığı, tüccarların ve ailelerinin bir araya gelebildiği, kent için aydınlık bir yapıda buluşmak.

Kulüp için hedefleriniz ve hayalleriniz neler?

Bizim hayalimiz kentte böyle bir kulübün var olduğunu Mersinlilere tekrardan hatırlatmak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyete yakışır şekilde etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Tüccarlarımızla bütünleşip hem sosyal aktivitelerin düzenlendiği hem de konserlerin, baloların olduğu laik, aydınlık Türkiye’nin devamı için bu tür organizasyonları yapmak en büyük arzumuz. Tabi bunu genişleterek tabana yaymak, kentle bu dokuyu buluşturmak hedefimiz. Şu anda 500 üyemiz var. Üye sayımızı arttırmak istiyoruz öncelikle. Sonrasında da içinde sosyal tesisleri de olan bir kompleks kurmak hedeflerimiz arasında. Bu arada kentin içinden ayrılmayan; kentle ilgili olarak paydaşlarımızla beraber sözümüzün olduğu, yol haritası çizdiğimiz, ticaret erbaplarımıza sadece eğlence açısından değil ekonomik açısından da rota çizebilen, yön çizebilen kulüp olmak en büyük hayalimiz.

Yönetim kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?

Yönetim kurulumuz 7 kişiden oluşuyor. Bu kurulda Tüccar Mesut Selim Özcömert, Mali Müşavir ve Denetçi Erol Dibo, Avukat Kerem Muradi, Diş Hekimi Cavit Uysal, Tüccar Serhan Çapa ve Mali Müşavir Ali Günaştı’dan oluşuyor. Buradaki yönetim kurulu üyelerinin hiçbir maddi menfaati yoktur. Sadece kent sevdası için buradayız. Bu anlayışın bizden sonraki kuşaklara aktarılması için çabalıyoruz. Çok dilli, çok ırklı ve çok dinli bir kent olan Mersin’in bu özelliğine sahip çıkan bir kulüp olarak misyonumuzu devam ettirme arzusundayız. Türkiye’nin mihenk taşlarından bir tanesi olan Mersin’de barış içerisinde, aydınlık ve medeniyet içerisinde yaşıyor olmamız gerekiyor.

TÜCCAR KULÜBÜ’nün Tarihçesi

Mersin Tüccar Kulübü’nün Mersin’in sosyal hayatında büyük bir yeri ve önemi vardır. Yurt içindeki birçok benzeri kuruluşa örnek olmuştur. Kurulduğu günden beri mevcut ciddiyet ve saygınlığını yitirmemiştir. Resmi kuruluş tarihi 11.08.1927’dir. Kuruluş ilmühaberinde şöyle yazılıdır: “Mersin’de Kışla Caddesi’nde Nadir’lerin hanesinin bir kısmında Tüccar Kulübü ünvanı altında bir kulüp tesis ve küşadı teşebbüsünde bulunan ve kulübün Heyeti İdaresi’ni teşkil eden, Mersin’in Kiremithane Mahallesi’nde mukim Kırzade Mehmet Kazım ve Sait Ömer Nüzhetiye Mahallesi’nde mukim Kasap oğlu Kadri ve mahalleyi mezkurede mukim Kırmızı Yıldız Ticarethanesi sahibi Necip Mecit ve nüzhetiye Mahallesi’nde mukim tüccarlardan Jorji Efendi oğlu Fuat Şaşati ve Misak Keşiyan Beyefendiler tarafından ita kılınan beyanname ve mertubu, nüshateyn Nizamname-i Esasiyenin tetkik ve tahkikinde, münderecatında kanuna muhalif bir cihet görülmediği gibi, muaileyhimin evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz oldukları ve mezkur kulübü küşat etmelerine bir güna mahzuru idari ve nizami olmadığı anlaşılmış olmakla işbu ruhsat ilmühaberi tanzim ve ita kılındı. “Yine kuruluş münasebetiyle Atatürk ve İsmet İnönü’ye de davet telgrafları çekilmiş ve her ikisinden de teşekkür ve kutlama cevapları gelmiştir.

Mersin Tüccar Kulübü kurulduğu zaman, Mersin’de yine bir kısım tüccar ve Serbest Meslek erbabınca “Mersin Kulübü” adı ile bir kulüp daha bulunuyordu. Mersin o tarihte küçük olduğundan iki ayrı teşekkül fazla görülmüş ve iki kulübün yöneticileri bir araya gelerek birleşme kararına varmışlardır. Gerekli formalitelerin ardından kulübün ismi “Mersin Tüccar Kulübü” olmuştur.

Mersin Tüccar Kulübü’nde Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel ile birlikte birçok Başbakan ve Yüksek Devlet Adamı misafir edilmiştir. Kulübü ziyaret edenler arasında Mısır Kralı Faruk ile Kıbrıs Türk Lideri Fazıl Küçük de bulunmaktadır.

İçel Valiliği’ne tayin edilen Tevfik Sırrı Gür tarafından kapatılan Çukurova Barı’nın arsası üzerinde Tüccar Kulübü’ne tahsis edilmek üzere bir bina inşa edilmişti. Kulüp bu binada 40 yıl faaliyet göstermiştir. Bundan sonra Kulüp yönetimi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri arasında varılan bir antlaşmada, yıkılan binanın son katında Kulübe yeterli bir kat tahsis edilmek üzere bina kulüp tarafından tahliye edilmiş ve çok modern bir bina inşasına başlanmıştır. Bu arada Tüccar Kulübü, kendisine rakip olarak kurulan ancak yaşayamayan Oda Kulüp binasına taşınmıştır. Ticaret Sarayı İnşaatı 1990 Mart ayında bitmiş ve Tüccar Kulübü kendisine tahsis edilen kata yerleşmiştir. Halen burada hizmet vermeye devam etmektedir.

Açılış için Atatürk ve İsmet İnönü’nün gönderdiği kutlama ve teşekkür telgrafları

Tüccar Kulübü riyaseti ve erkânına;

Tüccar Kulübü’nün resmi küşadı münasebetiyle Hakkımda izhar bulunan hissiyata beyanı Teşekkürat ve muvaffakiyet temenni ederim

                                                                                                                                             Mustafa Kemal

Mersin’lilerin iktisat sahasında gösterdikleri Teyakkuz ve cevvaliyet şayanı tebriktir.

Tüccar Kulübü gayesinde muvaffakiyetini temenni ederim.

                                                                                                                                             Başvekil İsmet

Kaynak: H. Şinasi Develi

Eski Mersin’de Yaşam