KOSGEB’den Sanayicilere 250 Milyon Tl’lik Destek

175

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler için sunduğu destekler konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

AOSB Ceyhan Salonu’nda düzenlenen toplantıda, KOSGEB’in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı-kapsamında hazırlanan; ‘2019-01 ve 2019-2 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları’ hakkında bilgi veren KOBİ Uzmanı Emra Demir,  proje teklifi çağrısının amaçlarına dikkati çekti.

Demir, teklif çağrılarının genel amacının; imalat sanayi sektörünün, milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşmesi için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak olduğunu bildirdi.

Proje çağrılarının toplam bütçesinin; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL olduğunu vurgulayan Emra Demir, şu bilgileri verdi:

“2019-01 proje teklif çağrısı: “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı

Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek.

Sadece ticarileştirme (tanıtım -pazarlama- satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar&Ge Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2019-02 proje teklif çağrısı: ‘’İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması’’

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek. İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.”

Emra Demir, son başvuru tarihinin 2 Mayıs 2019 olan proje teklif çağrılarının; konu başlıkları, başvuru koşulları, geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limitleri ile desteklenecek proje giderleri hakkındaki detaylı bilgileri, www.kosgeb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.