Kalp Krizi Bir İş Kazasıdır!

82

Evet, evet kalp krizi!

Duymadık demeyiniz…

Yargıtay’dan esaslı bir emsal karar daha ‘Kalp krizi bir iş kazasıdır’, ‘işveren çalışanının gerekli sağlık kontrollerini yaptırsın’!..

Ankara’da, iş yerinde kalp krizi geçiren Y. Ş. hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Yargıtay bu bir iş kazasıdır dedi, işverene kusur atfetti.

Nedir iş kazası?

İşçinin işveren otoritesi altında bulunduğu sırada, gördüğü iş dolayısıyla, dış sebeple ve aniden meydana gelen bir olay sonucunda uğradığı kazadır yani vücudunda kırık, çıkık, ezik, yara, duyu kaybı, uzuv kaybı veya uzuv zaafiyeti meydana gelmesidir.

Dışarıdan gelen bu olay işçinin kendi kusuru veyahut isteğiyle meydana gelmişse uygun illiyet bağı kesilir yani kusur işverene atfedilemez yani bu kazanın işveren ile bir bağıntısı kalmaz! Dolayısıyla sorumluluk kalkar, olay iş kazası olmaktan çıkar adi bir kaza halini alır.

İş çıkışı trafikte karşıdan karşıya geçen işçiye süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucunda işçi yaralanmışsa veyahut ölmüşse bu durumda bu bir iş kazası değil adi trafik kazasıdır.

Başında olaylı bir boşanma davası olan işçinin, çalıştığı fabrikaya aniden gelen kayınbiraderi ile kavga edip yaralanması durumunda bu bir iş kazası değil basit yaralamadır.

Zaten kalp hastası olan bir işçinin sahte raporlarla girdiği işyerinde, işverenin tüm dikkat önlemlerine rağmen geçirdiği kalp krizini iş kazası saymak sadece hakkaniyete değil hukuka da aykırıdır.

Yani ezcümle işçinin daha önce var olan bir hastalığının normal çalışması sırasında nüksetmesi iş kazası sayılamaz!

İşverene kusur atfedilmesi ne demektir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesinin 2. fıkrası der ki;

İşveren iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde; SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

Ve maddi manevi tazminat alacağı ile de…

Gayet tabi işveren iş kazası geçiren işçiye, işçi ölmüş ise desteğinden yoksun kalan yakınlarına maddi ve manevi tazminat ödemek zorundadır.

Değerli işverenler, istihdam yaratanlar, biliyoruz omuzlarınızdaki yük pek ağır, sorumluluklarınız da büyük fakat minareyi çaldığımıza göre kılıfını hazırlamakta bize düşüyor maalesef…

İşverenler aldıkları ve almadıkları tüm tedbirlerden sorumludur. İşin işleyişi, çalışana risk yaratıyorsa veyahut yaratma ihtimali varsa işveren, çalışanını belirli aralıklarla her türlü sağlık taramasından geçirmelidir.

İşveren gerekli tüm sağlık muayenelerini yaptırdıysa kusursuz sayılacaktır.

Peki ya ödevlerini eksik yerine getiren bir işveren ile karşı karşıya isek?

O halde Sosyal Güvenlik Kurumu nam-ı diğer SGK dahi ölenin geride kalanlarına ödediği aylıkların bir kısmı için işverene rücu edebilecek!

İşveren, işçinin geçirdiği bu iş kazasından işçiyi gözetme borcundan dolayı sorumludur.

İşveren bahsi geçen bu iş kazasından akde aykırılıktan dolayı sorumludur.

Her zaman söylediğimiz gibi, işveren basiretli olması gerekendir.

Olmadan olacağı tahmin edip, riski en aza indirgemek için gerekli organizasyonu yapmak işvereninin ödevidir.

Önlemi alınmış, sağlıklı günlere…