ÇÜTAM’ın Konusu Yakut Türkleri ve Dilleri Oldu

128

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Arş. Gör. Ümit Şahin oldu. Arş. Gör. Şahin “Saha Yeri İzlenimleri: Saha (Yakut) Türkleri ve Dilleri” konusunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı.

Saha (Yakut) Türklerinden ilk olarak 17. yüzyılda Rusya’nın doğusuna yapılan keşifler neticesinde haberdar olunduğunu ifade eden Arş. Gör. Şahin, Saha Türklerinin Rusya Federasyonu’na bağlı Saha (Yakut) Cumhuriyeti’nde bulunduklarını ifade etti.

Saha (Yakut) Cumhuriyeti’nde Sahalar dışında Rusların, Tunguz halklarından Evenler’in, Evenki’lerin ve daha birçok topluluğun yaşadığını belirten Arş. Gör. Şahin, Saha (Yakut) Cumhuriyeti’nin başkentinin Yakutsk şehri olduğunu hatırlatarak bu şehrin Ruslar tarafından 1632’de kurulduğunu sözlerine ekledi. Bölgenin hava şartlarının oldukça zor olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Şahin, Saha Yeri izlenimlerinden hareketle bu bölgede kış mevsiminin çok uzun sürdüğünün bilgisini aktardı.

Saha Türklerinin geçim kaynakları, inanç sistemleri ve dilleri hakkında ÇÜTAM katılımcılarına bilgiler aktaran Arş. Gör. Ümit Şahin Saha Türkleri’nin geçim kaynaklarının temelde hayvancılık, avcılık ve balıkçılığa dayandığını, Sahaların Hristiyanlaştırma maksadıyla misyonerlik faaliyetlerine maruz kalsalar da geleneksel inanç sistemlerini sürdüklerini ifade etti. Saha Türkçesi üzerine birtakım bilgiler aktararak Saha Türkçesinin Türk lehçeleri arasında müstakil bir lehçe olarak gösterildiğini belirten arş. Gör. Şahin Türkiye Türkçesi ile Saha Türkçesi arasında zamirler, sayılar ve hayvan adları konusunda bazı ortaklıkların olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda katılımlardan gelen soruları da yanıtlayan Arş. Gör. Ümit Şahin’e katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik ve ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Çabuk tarafından plaket takdim edildi.