Başka Bir Dünya Mümkün Mü?

121

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nin bu haftaki konuğu, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güneş oldu. Dr. Öğr. Üyesi Güneş, “Başka Bir Dünya Mümkün mü? Paylaşım Ekonomisi” konusunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı.

Konuşmasına, başka bir dünyaya neden gerek duyulduğunu ifade ederek başlayan Dr. Öğr. Üyesi Güneş, öncelikle ekonomilerimizin artık yerel olmadığını, küresel kaynakların tamamen unutulduğunu, denizler, okyanuslar, ormanlar, hava, tarihî-kültürel yapılar, dünya barışı, okyanuslar, ormanlar ve denizlerin tehdit altında olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Güneş küreselleşmenin tanımını yaparak, “Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, ulusal ekonomilerin finansal piyasaların etkisine girdiği düzene küreselleşme denilir. Ancak     küreselleşmeyen birkaç faktör vardır ki o da emek ve iş gücüdür”  dedi.

Küreselleşmenin ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Güneş, küresel soruna çözüm olarak yeşile hasret şehirlerimizin dönüştürülmesi, enerji sistemimizin, üretim-tüketim sistemimizin ve özellikle de gıda sistemimizin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Güneş bu sorunun beraberinde paylaşım sorununu da getirdiğini ifade ederek, dünyaya hakim olan yeni sistemlerin paylaşmayı unutturduğunu söyledi. Üretim ve tüketimin büyük bir kısmının israf olarak karşımıza çıktığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Güneş, böyle bir sistem içinde başka bir dünya yaratmak için insanların birlikte hareket ederek özlerini yeniden keşfetmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Dr. Öğr. Üyesi Güneş, bunun için de yenileyici ve bölüştürücü yapıda ekonomilere ihtiyacımız olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Güneş, bu dünyanın döngüleri içinde işleyen, kaynakların asla tükenmediği, tekrar tekrar kullanıldığı ve güneş ışığı ile çalışan ekonomiler oluşturulmasının gerekliliğini belirterek sunumunu tamamladı.

Toplantı sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güneş’e katkı ve katılımlarından ötürü Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik ve ÇÜTAM’ın Yönetim Kurulu üyelerinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. H. Mahir Fisunoğlu tarafından plaket takdim edildi.